Lidgeld

Wens je je aan te sluiten bij BMX Peer voor de BMX wieler-discipline,
dan betaal je een jaarlijkse bijdrage van 150€ voor eerste lid , tweede lid 130€ en derde lid 120€.

Daarnaast kan je 30€ per gezin terug verdienen bij hulp op de wedstrijden.

In het lidgeld is Inbegrepen: een trui en een broek.
Diegene die enkel een trui willen betalen 95€ lidgeld.
Leden die enkel lid willen zijn betalen 65€.

Het bedrag kan gewoon over gemaakt worden op rekeningnummer BE85 1430 7677 5706 op naam van PEERBMX vzw, onder vermelding van naam van de rijder, hierdoor word je dan volledig vrijgesteld van trainingsgeld en kan genieten van voordelen die wij gedurende dit jaar zullen aanbieden als club.

Geen lid is geen trainingen!
Het lidgeld moet uiterlijk op 10 Januari op de rekening staan, dan gaat de bestelling van de kledij door anders heb je geen trui en broek en ben je ook geen lid. In Maart starten de wedstrijden en moet de kledij klaar zijn.

Wedstrijdvergunning

De wedstrijdvergunning bekom je bij Wielerbond Vlaanderen.
Deze vergunning dient door de rijder zelf aangevraagd en betaald moeten worden.

Deze vergunning bevat tevens een verzekering waarmee je 24u op 24u, 7 dagen op 7 verzekerd bent, voor alles wat met fietsen te maken heeft.

Kostprijs vergunningen 2016 bij de aanvraag krijg je het correcte bedrag.

Boys/girls 5-7 73 €
Miniemen 8-11 88 €
Aspiranten 12-14 90 €
Nieuwelingen 15-16 110 €
Junior-Elite Men/Women 70 €
Amateur °84-°96°
Master °83 en vroeger 65 €